8 Felsefi Öğretiye Göre Hayatın Anlamı Nedir?

Paylaş

 

Günde ortalama 8 saat bilgisayarlarımızın başında oturup, Excel Spreadsheetlere, Word dökümanlarına, PowerPoint sunumlarına bakarken, küçük bir ara alıp bilgisayarımızın başına döndüğümüzde kendimize bir an sorarız, “Sahi, hayatın anlamı nedir? Her Pazartesi’nin ruhsal bir işkence gibi geldiği, her Cuma’nın dinsel çağrışımlarının ötesinde, zihnimizde iş bitimine istinaden kutsal bir gün ilan edildiği hayatımızda, bu küçük mutlulukların ötesinde, gerçekten de “Hayatın anlamı nedir?” diye sorarken bazen bir yol gösterici ararız. Bu yol göstericiyi şu anda bu yazıyı okuyarak bu yazıda arıyorsunuz, ama çok heyecanlanmayın, biz de size yol göstermeyeceğiz. Haşa, ne haddimize! Felsefe düşünürlerinin, psikologların, sanatçıların ve edebiyat alanında çalışanların yüzyıllardır cevabını arayıp da bulamadığı bu mühim sorunun yanıtını biz veremeyiz. Ama belki yorgun ruhlarımıza bir teselli olarak, sizlerle ünlü filozofların bu konu hakkındaki görüşlerini kısaca paylaşabiliriz.

Hayatın Anlamı Nedir?


Daha çok öğrenPlaton’a göre: 
Platon, bilginin insanı erdeme ulaştıran en önemli araç olduğuna inanıyordu. O yüzden Platon’a göre, hayatın anlamının “Daha çok öğrenmek.” olduğunu söyleyebiliriz. Hatta, Platon demokrasinin de eğitimin bir ürünü olduğuna inanıyordu. Eğitimsiz halkların demokrasiyle başa çıkamayacağını, zamanla demokrasinin bir oligarşiye döneceğini ve bilgisiz halkları yanlış bilgiyle donatan demagogların türeyeceğini ve bunun da diktatörlerin yolunu açacağını belirtmiştir. Platon’un verdiği bilgisiz demokrasi örneği size hangi ülkeyi hatırlatıyor? Yorumlarda belirtebilirsiniz.

Başkalarına yardımcı olmak.Aristo’ya göre: Aristo’ya göre ise, insanı diğer varlıklardan ayıran bir etik yaklaşımı olmalıydı, çünkü Aristo’nun öğretisinde insan, “mantıklı (rasyonel)” bir varlıktı. Aristo, bu etik değerlerin de insanı iyi olmaya yönlendireceğine inanıyordu. Yani, Aristo’ya göre insan hayatının nihai amacının “İyi olmak.” olduğunu söyleyebiliriz.

 


Kinizm Nedir?Kinizm (Cynicism): 
Sokrat’ın öğrencisi olan Anisthetes’in liderliğini üstlediği Kinik öğretiye göre, insanın nihai amacı, “basit bir yaşam” sürdürebilmektir. Bu basit yaşamda, kişi toplumdaki bireylerin çoğunu güdüleyen zenginlik, ün, güç ve cinsellik gibi arzuları bir kenara bırakıp, kendi kendine yetebildiği şatafatsız bir hayat sürdürmeye çalışır. Bu öğretinin, bir çok Doğu öğretisindeki “sade yaşam” ile benzerliği dikkatinizi çekmiştir.

 

hedonizm-nedirHedonizm: Belki de çoğu kişinin en aşina olduğu öğretilerden biri olan Hedonizm’e göre, insan hayatının amacı zevki olabildiğince yüksek tutup, acıyı azalatmaktır. Yine Sokrat’ın öğrencilerinden biri olan Aristippus’un önderliğini ettiğini bu düşünce ekolüne göre, her insanın keyfi, acısının üstünde olması gerektiğini savunur. Hedonizm’e göre hayatın anlamını: “Hemen, şimdi, zevk.” olarak açıklayabiliriz.

 

Epikürizm nedir?Epikürizm: Çoğu zaman Hedonizm’le karıştırılan bu öğretinin de amacı, Hedonizm gibi zevkin ve keyfin maksimuma çıkarılmasıdır. Ancak, Epikürizm’in keyfi en yükseğe çıkarmak için izlediği yol, Hedonizm’den oldukça farklıdır. Epikürizm’de kişinin keyfini maksimize etmesi, ve ataraxia diye adlandırılan seviyeye çıkması için kişinin alçakgönüllü bir hayat yaşaması, hayatın nasıl işlediğini anlaması ve arzularını kısıtlaması beklenir.

 

Stoacılık nedir?Stoacılık: Stoacılığa göre insan mutsuzluğa düşer çünkü hayata dair yanlış çıkarımlar yapmıştır. Dolayısıyla, insan doğanın işleyiş mantığını iyi tanımalı ve ona göre hareket etmelidir. Stoacılıkta bir insanın söylediklerinden ziyade, yaptıkları/davranışları önemlidir. Stoacılığa göre hayatın anlamını: “Mantığı kavra, canın yanmasın.” diye özetleyebiliriz.

 

Immanuel Kant kimdir?Kantianizm: Kantian anlayış, Alman filozof Immanuel Kant‘ın zihin ve etik üzerine kurguladığı düşüncelerinden kök salmıştır. Kantian anlayışa göre kainatı bir arada tutan ilkeler vardır. Bu ilkelerin geçerlilikleri uygulanılabilirliklerine göre değişir. Örneğin, “Seni sinir eden herkesi öldür.” gibi bir ilkeyi evrensel bir biçimde geçerli kılmak imkansızdır, çünkü bu ilke uygulandığında Dünya’da kimsenin kalmaması ihtimali vardır. Dolayısıyla, Kant’ın anlayışı toplumu bir arada tutan ve optimal düzeyde geçinmeyi sağlayan bir ahlaki anlayışa bağlıdır: “Sana nasıl davranılmasını istiyorsan, başkalarına öyle davran.”

Nihilizm nedir?Nihilizm: Nihilizm, hayatın içten içe bir anlamı olmadığına dair felsefik bir doktrindir. Yani “Hayatın anlamı nedir?” diye soran birinin, bir nihilistin vereceği cevap: “Hayatın anlamı yoktur. Dolayısıyla her şey serbesttir.” olur.Varoluşsal nihilizme göre, hayatın diğer filozofların ortaya koyduğu gibi tartışmasız ve ortaklaşa kabul edilebilecek bir anlamı yoktur, dolayısıyla kişinin bu hayatta herşeyi yapmak için izni vardır. Özellikle de, Nietzsche’nin “Tanrı öldü.” (“God is dead.”) aforizmasından sonra, günümüz yaşantısına en çok şekil veren felsefik doktrinlerden biri nihilizmdir.

Bu yazıda sizinle hayatın anlamını tanımlamaya çalışan 8 felfesik doktrini paylaştık. Bir sonraki yazımızda 8 tane daha paylaşacağız. Ancak bitirmeden sizin için bu 8 doktrinden en çok hangisi hayatın anlamını açıklıyor, paylaşmak ister misiniz?

[poll id=”2″]

 

Facebook Yorumları
Paylaş

9 YorumOn 8 Felsefi Öğretiye Göre Hayatın Anlamı Nedir?

 • hayatın anlamı tövbe tövbe allah ın şeytanla ugraşması birbirlerine inat etmesi biz insanlarda zulüm görmesi

 • Hayatın bir anlamı varsa oda hayatta değildir …

 • Bana göre hayatın anlama yardımlaşma kardeşlik hosgorudur bilgidir egitimdir

 • Bence “hayatın anlamı” değil de “yaşamanın anlamı nedir?” diye sormak gerekir diye düşünüyorum. Yani yaşarken hayatın anlamının ne olduğunu bulmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Yani cevap herkes için farklı olacaktır. Hayatın tek bir anlamı yok, sonsuz cevapları olabilecek bir bir ortamdayız. Bir yaşam (can) olgumuz var. Bu bir mikropta da var, bir sinekte de var, bir çiçekte de var. Yani bir sineği öldürdüğümüzde bir canı sona erdiriyoruz. Artık o sinek yok. Belki uzak doğu kültüründe olan “Tenasüh” yani ruh döngüsü reenkarnasyon- enkarnasyon- ruh alemi, spatyom süptil ortam, sonsuz alemler, küre içindeki kainat veya kainatlar vb… Doğrusu sonsuz bir döngünün içinde durmadan sonlanan ve yeniden başlanan ve sanki hayatın anlamını anlamamız için veya mutlak tekamül e ulaşmak için durmadan çalışıyoruz. Yani bende bulamadım bu dünya aleminin içinde bir cevap. Tarih boyunca öylesine zalim, kötü, alçak, açlık- yokluk-savaşlar- kan-katliamlar ve sonsuz acılar çekilen bir yerkürede yaşıyoruz ki bir an için dünyanın keşmekeş hayatı içinden sıyrılıp kendi kendimize söylenerek bir an “neler oluyor lan bu dünyada!, insan olmaya geldim ben bu hayvanlık nedir böyle” demeye başladığımız anda merak ettiğimiz yüzlerce soruyla başbaşa kalıyoruz. İşte o an insanın bu cehennem dünyadan yok olası geliyor!. Herşeyi bırakıp bedeninden sıyrılası geliyor. “Hayat bu kadar anlamsız olmamalı” diyerek hapsolduğu bu üstü açık zindandan kurtulup nihai özgürlüğe ulaşması gerek diye düşünüyorum.

 • “Hayat nedir?” sorusu hakkında çok fazla araştırma yaptım. Birbirinden farklı çok cevap elde ettim.
  Ama içlerinden en çok Risale-i Nur denen külliyattan Lemalar adlı eserin 30. Lema’nın 5. Nüktesini okuyunca çarpıldım, mutlaka bi’ irdeleyin, çok fazla şey katacaktır.
  Emin olun, ziyadesiyle tatmin olacaksınız.

 • Yaşamın anlamı karakter yapısına ve beklentiye göre değişkenlik gösterir. Fakat öncelikle bu beklentinin ve karakterin kendimize mi ait yoksa bize öğretilen mi olup olmadığının farkına varmak gerekiyor. İlk adım olarak kendimizi tanımakla başlayabiliriz. Herkesin kendine ait bir potansiyeli vardır ve bize verilen bu kapasitenin ve potansiyelin uç noktalarını görebilmek bize kalmıştır. Bunu başarabilmek geri kalan tüm kapıları açacaktır. Örneğin son teknoloji ürünü bir icat edinirsiniz ama bunun kullanma kılavuzunu bile okumadan sadece bildiğiniz ve yapabildiğiniz özelliklerini kullanırsınız. Cihazın diğer özelliklerini tanımak için uğraşmazsınız bile. Sadece kendimize öğretilen potansiyelimizi kullanıyoruz. Okyanusun görebildiğimiz kısmı olmak bizi kısır döngüden kurtarmayacaktır. Hayatın bizim için anlamını anlayabilmek için kendimize yolculuğumuza hiç vakit kaybetmeden başlamalıyız.. İyi yolculuklar..

 • hakikat çekirdeği

  hayatın anlamı , belkide bu sorunun çekirdeği sensin , o çekirdeğin toprağı sendeki sorulardır. suları ise cevaplardır.
  Bu cevapları ve soruları sohbet muhabbet ortamına konuşmak isteyenler grubumuza gelebilirler.
  https://t.me/hayatinanlami

Yorum Yazın:

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

Mobile Sliding Menu

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial